Второ и трето обучение по проекта CARES

stem

Основната идея на проекта CARES е да се подкрепи развитието на интереса и уменията на учениците в сферата на STEM, както и да се подкрепи подобряването на компетенциите им по английски език  като втори език (ESL) чрез използването на дигитални инструменти в образованието.   По време на проекта бяха предвидени 3 обучения и с радост обявяваме, че от 19 до 23 септември ще се проведат последните два трейнинга в Тимишоара, Румъния. 

   За първата мобилност е предвидено участието на 8 ученика и 1 придружаващ учител. Това обучение ще включва повече дейности, свързани с кодирането, IT технологиите  и математиката. Част от целите на обучението са: работа в екип, лидерство, слушане, следване на инструкции, взаимодействие със студенти от други страни, самостоятелна работа, споделяне на ресурси и изучаване на нови факти. Учениците ще направят хроматография върху бонбони и ще сравняват хроматографските модели, ще се запознаят с принципа за генериране на еко-енергия от естествени материали, която не замърсява околната среда, а също така ще се научат да генерират електричество, използвайки естествени материали като глина, вода, сокове, плодове и зеленчуци. 

    В допълнение, третото обучение е предназначено за учители и ще бъде организирано от турския ни партньор: Hilal Dogu Akademi. Всеки участващ екип ще изнесе презентация относно настоящото положение на преподавателските практики, методи, подходи и дейности по отношение на методите STEM и CLIL.

   От Хоризонт Проконсулт избрахме по този проект да си партнираме с бургаската АЕГ „Гео Милев“, чиито ученици вече участваха в първото обучение по проекта в Месина (Сицилия), а сега предстои да ни представят и на последните две мобилности в Румъния. Пожелаваме им успех и дано преживяването е ползотворно, както за учениците, така и за учителите!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.