WBL платформата

education

Третия планиран резултат по „Work Based Learning- Pathway to youth empowerment” е платформа (мрежа)за международно сътрудничество, насочена към насърчаването на обмен на идеи, създаване на партньорства и подобряване на сътрудничеството между европейските субекти, което е от изключително значение за прилагането на обучението, базирано на работа и стажуването .

Идеята на мрежата е да подкрепи и развитието на нови практики за обучение и образование на младите хора, с оглед подобряването на тяхната професионална ориентация и кариерно развитие.

Една от целите е да се осигури  онлайн пространство, в което национални и международни фирми и организации да могат да се регистрират. Платформата има няколко целеви групи, сред които:

  • Младежки НПО и  организации, готови да прилагат практики на обучението, базирано на работа на национално и международно ниво
  • Образователни институции, центрове за образование,свързани с VET 
  • Бизнес участници и съответните структури и работодатели, желаещи да бъдат представители на WBL практики в национален и международен план

Мрежата е представена под форма на интерактивна онлайн структура – платформа, която събира всички свързани функции и позволява лесно търсене на партньорски опции. Също така, платформата има опцията, където ще бъдат обявени тези предложения.

Всички организации имат възможност да се регистрират в мрежата, да създадат профил и да предоставят информация за основните си дейности и проекти, които изпълняват. В платформата има възможност за влизане и партньорите могат да предоставят подробна информация за своите текущи дейности. Те са в състояние да споделят възможности за сътрудничество, за които се търсят конкретни видове участници , както и някакви подробности за исканото или търсеното сътрудничество.

Ние от Хоризонт ПроКонсулт ви насърчаваме да се регистрирате и да извлечете всички възможни позитиви от тази платформа! Можете да го направите тук: WBL – Homepage (wblnetworking.eu)

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.