Резултати от ресурсите в платформата по проект Work Based Learning- pathway to Youth empowerment

hands

Цялостната идея на проекта Work Based learning – pathway to Youth empowerment, се отнася до създаването на партньорства, които  да насърчават работата в мрежите за национални и транснационални стажове, с оглед на по -нататъшното подобряване на младежките професионални компетенции.

   Реализирането на заложените цели е възможно чрез създаването на резултати по проекта, които ще се отразяват върху цялостната идея за обучение, основано на работа. Основните проектни резултати са: практическо ръководство за ефективно използване на инструменти за финансиране на ЕС за подкрепа на практическото обучение в реална работна среда, платформа, развитие на професионална общност за международно сътрудничество, което обменя „ноу-хау” и засилва сътрудничеството между официалните, неформални образователни сектори и пазара на труда.

   Ресурсите, които се използвани в платформата, са: европейската книжка за добри практики, свързани със обучението, базирано на работа. Тя включва стратегии и предимствата на този тип обучение. Информация за платформата е черпена и от практическо ръководство, което има за цел да предостави на читателя информация за необходимите стъпки, за да участва в програмата Еразъм и всичко, което трябва да знае за нея.

   Книжката съдържа информация за значението на подобен тип обучение и Еразъм като дейност. В нея има и глави, посветени на модела на управление на проекти и необходимата  допълнителна документация за съответния вид проект. Целта на това практическо ръководство е да даде всички необходими данни на читателите и да направи възможно най -лесно тяхното използване и разбиране.

   Ние от Horizont Proconsult се гордеем с това, че работим по такива важни проекти, които оказват влияние върху обществото и неговите нужди в социален и професионален аспект!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.