Creating VET business partnerships for WBL

Logo-VET-WBL

Проект:
Creating VET business partnerships for WBL

Номер на проекта:
2020-1-MK01-KA202-077920

Сектор:
Проект за стратегическо партньорство (KA202)

Програма:
Erasmus+

Сайт:
https://vetwbl.com/


Цел на проекта:
Целта на проекта е сътрудничество между участващите организации, училищата и работодателите, за да се подготвят и изпратят ученици в ПОО за практически стажове в компании, където биха могли да се обучават в реална работна среда. По този начин учениците ще бъдат подготвени за трудовия пазар, а компаниите ще могат да намерят нови таланти. Компаниите трябва да осъзнаят колко е важно да имат ученици в ПОО за практически стажове като стъпка към набирането на бъдещите си служители.


Дейности:
Проектът предвижда изготвяне на:

1. On-line платформа – база данни, в която учениците и компаниите ще се регистрират, с цел взаимно представяне.
2. Работното ръководство за обучение (както за училища, така и за компании) – наръчник за учители и наставници.
3. Учебни дневници за ученици -ще се организират обучение за учители / служители от ПОО и ментори от компании, които ще дадат на участниците представа за важността на свързването на ПОО с компаниите.

Очаквани резултати:
Успешно провеждане на стажове на учениците в избраните компании и наемането на част от стажантите на работа след успешно приключване на програмата.

Партньори:
1. Foundation „Nikola Kljusev“, Република Северна Македония – координатор / водеща организация
2. „Horizont ProConsult“ е българският партньор по проекта
3. Institute Of Entrepreneurship Development, Гърция
4. Osmaniye Il Milli Egitim Mudurlugu, Турция
5. Wisamar Bildungsgesellschaft Gemeinnutzige Gmbh, Германия
6. Stichting Dutch Foundation Of Innovation Welfare 2 Work, Холандия

Уебсайт на проекта

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.