Хибридна среща в Гърция VET-WBL

Larissa

През периода 24-25 август 2021 г. партньорите в проект „Çreating VET Business Partnerships for Work-Based Learning“ се събра за хибридната среща (OnLine и лице в лице) в Лариса, Гърция. На тази много успешна среща бе обсъден и представин досегашния напредък с интелектуалните резултати: Ръководство за VET-WBL, Passport to Success и платформата VET-WBL.

Ръководство за VET-WBL

В първия ден на срещата Питер ван Шие представи Ръководството за VET-WBL и паспорта за успех. Ръководството за VET-WBL е изчерпателно ръководство за добри практики, описващо стъпките към създаване и провеждане на учебна програма, базирана на работа, за училища и компании за обучение чрез практика.
Целта е да се предостави преглед на теоретичните перспективи за обучение, базирано на работа, подкрепа за млади хора, училища и компании навън.


VET-WBL платформа http://www.platformforjobs.com/

Платформата VET-WBL беше представена от Томас и Тереза ​​от Wisamar на вториа ден от хибридната среща. Томас обясни как учителите, студентите и компаниите могат да създават профили и да използват платформата в своя полза. Има още много работа за вършене, но вече изглежда страхотно.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.