Всички хубави неща имат своя край – а сега накъде?

people-2557396_1280

В проекта “Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация”, одобрен за финансиране от Център за развитие на човешки ресурси, по програмата Еразъм+ в дейност КД102, сектор Професионално образование и обучение, взеха участие 45 ученици от 11-12 клас, обучаващи се в представените в консорциума търговски и финансови гимназии от София, Пловдив и Стара Загора.
Целта бе провеждането на дейности за международна мобилност с образователна цел в гр. Сарагоса, Испания.

Практиката в чужбина позволи на участниците да се запознаят с основни елементи от работните процеси в международни компании, предлагащи богато разнообразие от дейности в сферата на търговията и икономиката – услуги, внос, износ, търговия на едро/дребно. Участниците имаха възможността да проучат цялостната структура на такъв тип фирми.

След края на стажа, нашите участници получиха сертификати за проведената практика от партньорите ни Associacion Mundus, а също така и Europass (документ с информация, която помага на работодателите и образователните институции да разберат професионална ви квалификация). Всички бяха щастливи от придобития опит в Испания и се сбогуваха с приемащите ги работодатели с обещания за последващи приключения заедно.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.