Краят на един прекрасен опит в Испания

city-5164368_1280

Благодарение на възможността за практикуване на професията чрез проект “Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха”, 45 участници от 3 гимназии в България проведоха своите практики в Испания.

По време на стажа те водеха дневници, в които записваха информация за това какво са научили и задачите, които са им били поставени. Благодарение на обратната връзка от наставниците, участниците успяха да научат още неща за реалната работна среда и да развият своите умения за справяне с различни ситуации.

Участието на младежите в мобилността им даде възможност за затвърждаване на наученото на теория в училище, усвояването на допълнителни работни умения и научаване повече за испанската действителност. След завръщането на учениците в България, те получиха своите сертификати за успешно полагане на практика в реална работна среда в чужбина.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.