BRinging STEM into Active agINg

Logo Brain

Проект:
BRinging STEM into Active agINg

Номер на проекта:
2020-1-PL01-KA204-081805

Сектор:
Стратегическо партньорство (КА204)

Програма:
Erasmus+

Сайт на проекта:
https://brain.wsei.eu/

Цел на проекта:
“BRinging STEM into Active agINg” (BRAIN) е 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към обучение на научни изследователи, с цел предаване на знания и умения на възрастни хора, като по този начин се насърчи тяхната социална роля в обществото.

Дейности:
– Обучение на научни изследователи за насърчаване на знания и умения, свързани с науката и нейните области сред възрастните хора;
– Стимулиране на образованието сред възрастните хора;
– Ангажиране на възрастни хора в образователни семинари в техните местни общности, насочени към социално приобщаване и разчупване на стереотипите;
– Създаване на конкретни и ефективни методологии, които биха могли да се използват интернационално;
-Възприемане на системното мислене като подход, като същевременно се стимулира активността сред възрастните хора.

Партньори:
1. Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie – Полша
2. Mine Vagnti NGO – Италия
3. Foro De Formacion y Ediciones, S.L.U – Испания
4. System Dynamics Italian Chapter – Италия
5. Хоризонт проКонсулт ЕООД – България

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.