BRinging STEM into Active agINg

Logo Brain

Проект:
BRinging STEM into Active agINg

Номер на проекта:
2020-1-PL01-KA204-081805

Сектор:
Стратегическо партньорство (КА204)

Програма:
Erasmus+

Сайт на проекта:
https://brain.wsei.eu/

Цел на проекта:
“BRinging STEM into Active agINg” (BRAIN) е 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към обучение на научни изследователи, с цел предаване на знания и умения на възрастни хора, като по този начин се насърчи тяхната социална роля в обществото.

Дейности:
– Обучение на научни изследователи за насърчаване на знания и умения, свързани с науката и нейните области сред възрастните хора;
– Стимулиране на образованието сред възрастните хора;
– Ангажиране на възрастни хора в образователни семинари в техните местни общности, насочени към социално приобщаване и разчупване на стереотипите;
– Създаване на конкретни и ефективни методологии, които биха могли да се използват интернационално;
-Възприемане на системното мислене като подход, като същевременно се стимулира активността сред възрастните хора.

Партньори:
1. Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie – Полша
2. Mine Vagnti NGO – Италия
3. Foro De Formacion y Ediciones, S.L.U – Испания
4. System Dynamics Italian Chapter – Италия
5. Хоризонт проКонсулт ЕООД – България

Доклад по фаза проучване

Сайт на проекта

Игра „Науката във Вашия живот“

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.