Онлайн конференция „Да отключим бъдещето чрез образование и модерна администрация“

„Икономиката не може да се развива без образование и именно затова ние се стремим към високите постижения в тази област“

По покана на Община Стара Загора, днес Хоризонт ПроКонсулт ЕООД, взе участие в онлайн конференция „Да отключим бъдещето чрез образование и модерна администрация “, в която бяха представени нови възможности за стратегическо сътрудничество между институциите работещи в сферата на образованието и бизнес представителите от ИТ сектора. На срещата бяха представени иновативни дигитални решения, които ще бъдат разработвани и внедрявани в учебният процес и това ще разширява възможностите за учащите да се развиват. Ще се създават предпоставки за дигитална трансформация и ще се търсят все повече решения за кариерно развитие в дигитална среда.

В срещата взеха участие министърът на образованието г-н Красимир Вълчев, министърът на икономиката г-н Лъчезар Борисов, кметът на града г-н Живко Тодоров, както и представители на община Стара Загора, образователните институции и РУО, ИТ сектора, компанията Microsoft и др.

Екипът ни се гордее с това че има възможност да допринася на стратегическо ниво за равният достъп до образование и продължаваме да работим за да постигаме качествени резултати относно подобряването на образователната среда, не само на регионално ниво, но и в национален и европейски мащаб.

Един от новите проекти, в който партнираме – Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES) има за цел създаването и използването на приложение за добавена реалност като цифров инструмент в образованието, и подобряване на уменията в сферата на науката и технологиите STEMM.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.