Социалното предприемачество по време на Световната пандемия – възможно, благодарение на Хоризонт ПроКонсулт ЕООД

Covid

Част от проектът ни “Алианс за социално предприемачество” (2019-1-BE01-KA204-050396) е създаването на материали на тема Социално предприемачество. Проектът има за цел да насърчи развитието на съответните за тази сфера умения, като използва иновативни педагогически подходи.
Въпреки епидемичната обстановка, екипът осъществява редовни срещи, на които се обсъждат темите, които да бъдат засегнати и кои са най-добрите начини за представянето им. В момента партньорите по проекта работят над обучителните материали, които ще включват както основни дефиниции и понятия, така и реални примери от опита на социални предприемачи и казуси, с които те са се сблъсквали.
Очаквайте повече информация за платформата и бъдещите дейности по проекта в най-скоро време.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.