Проект Work Based learning – The entrance to professional future

След година и половина усилия и положен труд сме щастливи да споделим края на нашия проект „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“. В петък се проведе финалната среща по проекта, на която всички 8 държави партньори участваха и споделиха своите впечатления и обратна връзка за проекта.

Всички изказаха удовлетвореността от постигнатите резултати от проекта и успешното партньорство, единодушни, че проектът спомогна за изграждането на мост между секторите на образованието и пазара на труда, допринасяйки за създаването на дългосрочни  междусекторни мрежи и сътрудничество на различни нива. Много от партньорите в проекта спечелиха бъдещи проекти с училищни консорциуми, които предвиждат проекти за мобилност с цел работна практика за ученици в чужбина.

Финалната среща се проведе онлайн задари епидемичната обстановка и бяха обсъдени бъдещи възможности за партньорства.

Резултатите от проекта може да видите по-долу.

Документ за най-добри практики е свободно достъпен и може да бъде изтеглен тук.
https://horizontproconsult.com/wp-content/uploads/2020/03/WBL_best-practices.pdf/

За повече информация, моля, проверете уеб страницата на проекта www.work-basedlearning.eu

Моля регистрирайте се в мрежата тук: https://work-basedlearning.eu/registration

Мрежата представлява добра възможност за включване на нови заинтересовани страни и за по-нататъшно насърчаване на прилагането на международни схеми за WBL и чиракуване на местно и европейско ниво.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.