Алианс за социално предприемачество

Част от проектът ни ASE е създаването на материали на темата социално предприемачество. Проектът има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи.

Въпреки епидемичната обстановка, екипът осъществява редовни срещи, на които се обсъждат темите, които да бъдат засегнати и кои са най-добрите начини за представянето им. В момента партньорите по проекта работят над обучителните материали, които ще включват както основни дефиниции и понятия, така и реални примери от опита на социални предприемачи и казуси, с които те са се сблъствали.

Очаквайте повече информация за платформата и бъдещите дейности по проекта в най-скоро време.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.