Проекти

След година и половина усилия и положен труд сме щастливи да споделим края на нашия проект „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“. В петък се проведе финалната среща по проекта, на която всички 8 държави партньори участваха и споделиха своите впечатления и обратна връзка за проекта. Всички изказаха удовлетвореността от постигнатите резултати от

Част от проектът ни ASE е създаването на материали на темата социално предприемачество. Проектът има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи. Въпреки епидемичната обстановка, екипът осъществява редовни срещи, на които се обсъждат темите, които да бъдат засегнати и кои са

В рамката на проект „Алианс за Социално предприемачество“ екипът на Хоризонт ПроКонсулт проведе документални и полеви проучвания по отношение на рамката за опериране на социалното предприемачество в страната, както и нуждите от образователно съдържание по тази тема. Проучването беше направено благодарение на анализ на различни видове официални национални документи, свързани с тази тема, като междувременно

Проект: Work Based learning – The entrance to professional future Номер на проекта: 2018-3-BG01-KA205-060977 Програма:Еразъм+ Описание: Да се създаде среда, насочена към младите хора за да им се даде възможност  да преминат през учебен процес базиран на работа чрез мобилност в чужбина. По този начин проектът ще изгради мост между секторите на образованието и пазара

Проект:ARTEMНомер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099 Оригинално заглавие:ARTEM Програма:Еразъм+ Описание:Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен процес. Това предизвикателство ще бъде осъществено чрез иновативен процес на обучение и инструменти между не само мигранти, но и местни работници и доброволци. Тези работни

Проект: Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха Номер на проект: 2019-1-BG01-KA102-061853 Описание:Проектът предвижда осъществяването на работни стажове и практики за ученици, изучаващи икономически специалности, от 3 гимназии в страната. Стажовете се провеждат с официалното съдействие и партньорство на Asociacion Mundus в гр. Сарагоса, Испания. За практиката ще заминат 45 ученици,

ПРОЕКТ: Алианс за социално предприемачество (ASE) НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2019-1-BE01-KA204-050396 ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ: Alliance for Social Entrepreneurship (ASE) ПРОГРАМА: Еразъм+ САЙТ: https://ase-project.eu/ ОПИСАНИЕ: Проектът ASE има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи. ASE ще се обърне към преподаватели, работещи с обучаващи

ПРОЕКТ:Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастниНОМЕР НА ПРОЕКТА: 2017–1–ES01–KA204–038272 ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:Better and easier access to Lifelong learning in Europe ПРОГРАМА:Еразъм+ ОПИСАНИЕ: Проектът „Better and easier access to lifelong learning in Europe“ е разработен с цел спомагане да отговори на нуждите на ниско квалифицирани учащи, свързани с липсата на основни умения и улесняването

Проект:Проект за консорциум с цел образователна мобилност в ПОО:Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда.Номер на проекта: 2017-1-BG01-KA102-03577 Програма:Еразъм+ Описание:Проектът включва мобилност с образователна цел за 12 учители  от ТГ „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора, които проведоха работно посещение в професионални испански училища,