АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПРОЕКТ:
Алианс за социално предприемачество (ASE)
НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2019-1-BE01-KA204-050396

ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:
Alliance for Social Entrepreneurship (ASE)

ПРОГРАМА:
Еразъм+

САЙТ:
https://ase-project.eu/

ОПИСАНИЕ:
Проектът ASE има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи. ASE ще се обърне към преподаватели, работещи с обучаващи се  възрастни и ще се стреми да насърчи образованието за социално предприемачество чрез разработване на специализиран и ориентиран към обучението Отворен образователен ресурс (OER). Този проект e посветен на социалния  бизнес, иновациите и развитието на социалните предприятия както и към  субекти, работещи в третия сектор.

РЕЗУЛТАТИ:

– Официален доклад за състоянието на социалното предприемачество в България – ASE Доклад;
– 
Официален доклад по отношение на правните рамки за социалното предприемачество в 6 държави от ЕС – Свали;
Съдържание за образователни модули, предоставящо знания и експертиза за създаване на социално предприятие;
– Уеб платформа, съдържаща всички резултати от проекта, включително и образователни модули.

Проектът стартира през септември 2019 г. и ще продължи 24 месеца.

Уебсайт на проекта

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.