Искате ли да научите повече за социалното предприемачество?

pexels-lisa-3197389

Екипът на проекта Алианс за социално предприемачество (ASE) (2019-1-BE01-KA204-050396), от Белгия, България, Хърватия, Италия, Гърция и Латвия, публикува планираните резултати от проекта, свързани с тренировъчни материали за социално предприемачество.

Материалите са курсове, целящи преподаване на социален бизнес и икономика, иновации и създаване на социални предприятия и субекти от третия сектор. Представен е под различни текстови файлове и презентации, разработени от опитни преподаватели.

Преподаватели и експерти по социална икономика от партньорстеки организации разработиха модулите на курса. Темите обхващат състоянието на законодателството и наличните процедури за интегриране на сектора на социалната икономика във всяка страна партньор и на ниво ЕС; Как обучението по социално предприемачество се прилага в цяла Европа? Предприемачество и социални иновации: мрежа и нови бизнес модели; Инструменти за ефективно иницииране на социален бизнес, внедряване на иновативни решения в общността и създаване на социални предприятия; Инвестиране и финансиране на проекти; ПЧП Публично частни партньорства.

Можете да намерите курсовете тук:


Повече информация на уебсайта на проекта:
https://ase-project.eu/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.