Warning: Undefined array key "host" in /home/horidjwt/public_html/wp-content/themes/bostan/inc/shortcodes/shortcode.php on line 727

Warning: Undefined array key "host" in /home/horidjwt/public_html/wp-content/themes/bostan/inc/shortcodes/shortcode.php on line 727

Warning: Undefined array key "host" in /home/horidjwt/public_html/wp-content/themes/bostan/inc/shortcodes/shortcode.php on line 732

Warning: Undefined array key "host" in /home/horidjwt/public_html/wp-content/themes/bostan/inc/shortcodes/shortcode.php on line 732

Warning: Undefined variable $out in /home/horidjwt/public_html/wp-content/themes/bostan/inc/shortcodes/shortcode.php on line 737

Начална среща за проекта Open Minds

OPEN MINDS

Първата среща на живо за проект Open Minds (2020-3-DK01-KA205-094059) беше организирана в Торино, Италия. В събитието взеха участие повече от 10 участници от страните партньори.

Анна Йоргенсен, SOSU направи презентация на доклада IO1-A1, който е разработен от май 2021 г. до сега. Докладът включва дефиниция на ключовите термини на проекта: екстремизъм, радикализация и др. След презентацията участниците в срещата обсъдиха констатациите и заключенията и се споразумяха какво да се добави към доклада.

Панайотис Кутодис, Innovation Hive представи плановете за IO1-A2 „Жътва на Twitter Данни“.

Ева Жунец, MIITR представи IO1-A3, където ще бъде извършен количествен пространствен анализ, за да се изследват тенденциите и социално-икономическите двигатели на радикализация/поляризация. Валерия улесни дискусия между партньори относно IO1-A4.SOSU е отговорен за IO1-A5 – „окончателния обобщаващ доклад“.

Срещата беше много ползотворна и даде възможност на участниците да обсъдят следващите стъпки в проекта.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.