Споделете мнението си за радикализацията и поляризацията…

Като част от проект Open Minds (2020-3-DK01-KA205-094059), провеждаме проучване, за да анализираме живота на нашите младежи днес. Нашата идея е да разговаряме с преподаватели и младежи, за да проучим социално-икономическите двигатели на радикални религиозни и политически идеологии, склонни да подбуждат или водят до насилие.

Отговаряйки на въпросника, вие ще споделите своя опит и мнение относно поляризацията и радикализацията, за да можем да разберем по-добре действителната ситуация. С данните, които събираме, ще подготвим игра и обучение, които ще дадат възможност на младите хора да играят активна роля в една по-приобщаваща Европа.

Интересуваме се от вашето мнение и позиция към елементи като религия и политически активизъм. Молим ви да отговорите честно, тъй като въпросникът е напълно анонимен. Ако проявявате интерес, моля, отделете няколко минути, за да отговорите:

Младеж – https://forms.gle/8nYcEZGJqsGQUC718 

Обучители – https://forms.gle/L5Hhr8hemYhUqVKu7

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.