Заключителни събития за проект Алианс за социално предприемачество (ASE)

ASE

Мултипликаторните събития бяха място за представяне на резултатите от проекта и обсъждане на бъдещи проекти с участниците. Хоризонт ПроКонсулт сподели своя опит и резултати от работата по Алианс за социално предприемачество (ASE) (2019-1-BE01-KA204-050396), финансирано като проект за стратегическо партньорство „Еразъм+“.

Събитието имаше специален акцент върху проектните резултати – доклад за състоянието на социалното предприемачество, образователни модули, представляващи знания и експертиза за създаване на социално предприятие; уеб платформа, съдържаща всички резултати от проекта. Като допълнение по проекта бе разработен и подкаст – записи с разговори със социални предприемачи за техните идеи, опит и начини да направят света по-добро място за всички. Може да ги чуете ТУК.

Всички резултати играят важна роля за развитие на социалното предприемачество и правят достъпа на заинтересуваните хора по-лесен. Събитието също така даде възможност да се проучат областите на сътрудничество между всички участници.

Повече за проекта и резултатите може да видите: ТУК

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.