Награда от Валоризационната конференция на ЦРЧР за 2021 г.

Award

Всяка година ЦРЧР организира Валоризационната конференция, на която биват отличени най-добрите проекти по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност, успешно приключили през годината. На тазгодишната тържествената церемония присъстваха представители на министерството на образованието и други.

Между наградените бе и нашият проект Работа чрез обучение – входът в професионалното бъдеще (Work Based Learning – the entrance to professional future). Също така, участниците имаха възможност за коментират и предстоящата Европейска година на младежта.

Тук може да видите запис от събитието – https://www.facebook.com/hrdcbg/videos/1324430834666960/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.