Проект ARTEM

Проект:
ARTEM
Номер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099

Оригинално заглавие:
ARTEM

Програма:
Еразъм+

Описание:
Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен процес. Това предизвикателство ще бъде осъществено чрез иновативен процес на обучение и инструменти между не само мигранти, но и местни работници и доброволци.

Тези работни места ще разчитат на система за обмен на непазарни услуги, срещани в онлайн платформата „ARTEM ACCESS“.

Horizont ProConsult LTD извършва услуги за външна оценка по този проект, като отговаря за редовното отчитане, създаването на инструменти за оценка и събиране на резултати, анализиране и обработка на количествени и качествени данни. И накрая, Horizont ProConsult Team отговаря за вземането на съответни  заключения по отношение на различни аспекти от жизнения цикъл на проекта.  

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.