Проект „Алианс за Социално предприемачество“

В рамката на проект „Алианс за Социално предприемачество“ екипът на Хоризонт ПроКонсулт проведе документални и полеви проучвания по отношение на рамката за опериране на социалното предприемачество в страната, както и нуждите от образователно съдържание по тази тема.

Проучването беше направено благодарение на анализ на различни видове официални национални документи, свързани с тази тема, като междувременно в теренното проучване участваха 50 респонденти от различни целеви групи, включително социални предприемачи, представители на образователни институции и учащи.

Целта на окончателния национален доклад в резултат на проучването е да подпомогне предоставянето на образователни курсове и съдържание по темата за социалното предприемачество, за да се стимулират подобни дейности в България в бъдеще.

Екипът на проекта скоро ще публикува общ доклад, който ще представи сравнителен анализ на рамката за социално предприемачество за шестте страни участващи в партньорството по проекта (Белгия, България, Хърватия, Италия, Гърция и Латвия).

Екипът на Хоризонт ПроКонсулт изказва своята благодарност на всички хора и институции, участвали в проучването!

Доклад от проучването може да изтеглите оттук

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.