Brain: Финална среща в София

Knowledge

На 28 март Хоризонт Проконсулт беше домакин на срещата с нашите партньори по проект BRinging STEM into Active agINg” (BRAIN). Бяхме повече от щастливи да видим всички в София.

Подготовката за нашата платформа е финализирана и много скоро ще имате възможност да научите повече за темата на проекта чрез интересни игри в различни направления. Платформата ще включва куизове в областта на природните и точните науки, като с тях не само ще може всеки да провери знанията си, но и да ги обогати.

Проектът е 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към обучение на научни изследователи, с цел предаване на знания и умения на възрастни хора, като по този начин се насърчи тяхната социална роля в обществото. 

Разберете повече за проекта и дейностите по него в социалните ни мрежи!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.