Workin Stara Zagora: Участие в изложение за кариерно развитие

WorkIn Stara Zagora

На  28-ми и 29-ти април Хоризонт ПроКонсулт беше част от първото по рода си кариерно изложение в гр. Стара Загора WorkIn Stara Zagora!

Имахме възможността да разкажем повече за възможностите, които предлагаме в сферата на координиране на европейски проекти, работа с младежи, обучителни програми и още много други. Заедно с младежи от Стара Загора обменихме знания и насоки в сферата на неформалното образование и препоръки за подобряването на професионалната квалификация на младите хора.

Благодарим на всички, които се спряха с любознание и амбиция на нашият щанд и се надяваме да сме били полезни на всеки един от вас! 

Следете информационните канали на Хоризонт ПроКонсулт за нови възможности за обучителни програми, доброволчество и проекти, в които може да се включите.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.