Какво е вашето мнение за нуждите за обучението на възрастни?

Horizont_News_sept25 add pic

Във връзка с проект BRinging STEM into Active agINg и работата върху изследването върху образователните методологии, използвани за обучение на възрастни хора подготвихме въпросници, които да ни насочат към най-подходящите методи за приближаване на науката до хората извън този сектор. 

Следваща стъпка в работата по проекта е предвидена мобилност в Мадрид, Испания за изследователи на тема „От лабораторията до града“. 

Събитието ще се проведе 14-20 ноември

В случай че се интересувате от тази възможност, моля попълнете формата.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.