Новини от нашата стажантска програма през 2021 г.

young-people-3575167_1280

Във връзка със проекта за стратегическо сътрудничество „Създаване на бизнес партньорства за ПОО за обучение, базирано на работа“, който се финансира от Македонската национална агенция, изпълняваща програма Еразъм+ под номер 2020-1-MK01-KA202-077920, програмата за стаж се проведе за ученици от 11 клас в Националната търговска гимназия- Пловдив за периода 05.07-23.07.2021г. Те имаха възможност да приложат уменията си в реална работна среда, да се запознаят с дейността на компанията, с възможностите за реализация и растеж, които нашата компания предлага.
Също така те придобиха незаменим опит и знания за подготовката и управлението на проекти, разработване на стратегически планове и тяхното изпълнение.

Според основната цел на организацията, чрез стажантската програма се стремим да допринесем за по -плавен преход на младите хора от сферата на образованието към търговския пазар и света на корпорациите и бизнеса.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.