Начало на стажа – ами сега

what now

В момента се провежда практиката от проект “Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха” в гр Сарагоса Испания. 

Участие взимат обучаващи се в представените в консорциума търговски и финансови гимназии от Монтана, Ямбол и Стара Загора. 

Нашите участници пристигнаха в Испания в началото на месец юли и ще прекарат 23 дни в тази слънчева страна, като имат възможност да упражнят знанията си в реална работа среда.

При пристигане, Asociacion Mundus организира специален ориентировъчен ден и кратко обучение за добре дошли. По време на мероприятието групите се запознаха с някои важни аспекти от испанския начин на живот, както и характерни особености за гр. Сарагоса и мястото им на пребиваване. Целта бе разширяване на мирогледа на участниците и по-доброто ориентиране в новия град. 

А след това, започнаха и работните стажове за учениците, придружен от наставничество, както и цялостно оценяване и признаване на резултатите от практиката. Ежеседмично се организират срещи между ментори в компаниите, учителите и нашите партньори от Asociacion Mundus, целящи да проследят протичането на стажа и да има обратна връзка за представянето на участниците.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.