Дейностите по проекта – от А до Я

Planning

По време на практиката в Испания, по проект “Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация”, нашите 45 участници в консорциума от търговски и финансови гимназии от София, Пловдив и Стара Загора, работят със своите наставници в приемните фирми. 

След пристигането в гр. Сарагоса, приемащата организация, Associacion Mundus, организира ден за опознаване на града и околностите. През седмицата се провеждат практиките, с цел придобиване на нови знания и умения относно изучаваните професионални направления. Учениците водят дневник за практиката си и регулярно има срещи между наставниците, учителите и организаторите, за да се следи прогреса и постигнатия напредък от провеждането на работните дейности.

Българските ученици имат възможност да видят от близо испанския начин на живот, работните им навици и да се потопят в атмосферата.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.