Kick off meeting for Work Based Learning – Pathway to youth empowerment

Youngsters

В края на юни, в София се проведе първата от поредица срещи по проекта Work Based Learning – Pathway to youth empowerment. Страните партньори Австрия, България, Испания, Гърция, Португалия, Румъния, Полша, и Италия представиха екипите си, обмениха идеи и полезен опит, както и обсъдиха предстоящите етапи от проекта и участието на всяка една от организациите в тях. Всички партньори са наясно с  дейностите, в които трябва да се включат.

Резултатите са ясно определени партньорските екипи ще се работят усилено за тяхното постигане в следващите месеци. Предстои да започне първата проектна фаза в която участниците ще разработят ръководство относно използването на европейско финансиране във връзка с провеждането на международни обучителни дейности и такива за обучение чрез работа за ученици от ПОО.

Ръководството ще бъде част от платформа – мрежа за сътрудничество в сектор ПОО, която партньорите ще изградят с последствие.

Следващата среща по проекта предстои да се проведе в Португалия в началото на 2022.

По време на събитието бяха взети всички мерки за сигурност предвид пандемията от Covid-19.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.