Среща с участниците в проект Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха

Meeting

Месец преди заминаването на участниците по проект “Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха”,  Хоризонт ПроКонсулт организира срещи с родителите, учителите и участниците, с цел подготовка за предстоящата практика. Проектът е финансиран от Център за развитие на човешки ресурси, по програмата Еразъм+ в дейност КД102, сектор Професионално образование и обучение.

Преди мобилността, в която ще участват 45 ученици, изучаващи икономически специалности, те се запознаха с дейностите, които предстоят по време на стажа им в Испания. Обсъдени бяха въпроси относно престоя, настаняването, цялостната организация и мерките за пандемията, които трябва стриктно на се спазват. Учениците трябва да преминат и задължителната онлайн езикова подготовка по английски език, осигурена от програмата.

При срещата ни с участниците от гимназиите в Стара Загора, Монтана и Ямбол, имаше голям интерес и нетърпение на започване на практиката и потопяването в испанския начин на живот и култура.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.