Подготовка за практиките по проект „Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“

Tie

Месец преди заминаването, Хоризонт ПроКонсулт организира срещи за предварителна подготовка с всички одобрените ученици, които ще вземат участие в работна практика в Испания. Всички участници имат възможност да разберат повече за какво ги очаква по време на тяхната практика.

Като част от подготовката, учениците могат да използват OLS – онлайн езиковата подготовка, предоставена благодарение на Erasmus+.

Родители и ученици, получават информация относно пътуването, настаняването и мерките в Испания. Целта е ползвателите да придобият по-ясна представа за обстановката, с която ще се срещнат в страната домакин. 

По проектът ще вземат участие 45 ученици от икономически и търговски гимназии в страната, които ще проведат 3 седмична работна практика във фирми предлагащи търговски услуги в гр. Сарагоса, Испания. Проектът се реализира в тясно партньорство и сътрудничество с Associacion Mundus, Испания.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.