Началото на Open minds. Среща между партньорите

Meet up

На 26ти април се проведе първата от поредица срещи, с която бе стартиран съвместния проект Open minds на страните Дания, Гърция, Белгия, България, Италия, Словения и Кипър. Срещата се проведе онлайн, поради пандемията Covid-19. Представителите на страната координатор приветстваха присъстващите и обобщиха целите и мисията на проекта.

Бяха обсъдени дейностите по проекта и планът за изпълнение на целите му. Проектът ще започне с фокус върху събиране и анализ на данни за социално изключване и радикализация в партниращите страни, чиято цел е да се ​​идентифицират социално-икономическите проблеми, които водят до радикализация.

Първата присъствена среща между партньорите е планирана за началото на октомври в Италия.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.