Подготвят се стажантски програми за учениците след 11 клас!

Young Man

Във връзка с проекта за стратегическо партньорство Creating VET business partnerships for WBL, номер 2020-1-MK01-KA202-077920, с радост можем да споделим новината, че скоро ще можем да предложим на българските училища стажове за техните възпитаници.

В програмата могат да се включат учениците след 11 клас!

Това е и един от очакваните резултати по проекта – българските ученици да имат възможността да видят какво е да работят в реална работна среда.

Очаквайте да се свържем с Вас с предложение и покана за участие в тази инициатива!

Бъдете здрави,

Екипа на Хоризонт ПроКонсулт

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.