Наука, технологии, инженерство, и математика – статистиката за уменията на българските ученици

Students in Computer Lab

В края на миналия месец, екипът на Хоризонт ПроКонсулт проведе проучване на тема уменията на завършващите с профили в науката, технологиите, инженерството и математиката, накратко STEM. Основен фокус представляват липсите на умения у завършващите в България, техните възможности на пазара на труда, най – желаните сектори за работа у нас, както и мерките, които правителството предприема, за да повиши нивото на образование.

Инициативата е част от проекта Cares (Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM) 2020-1-UK01-KA201-078909, в който нашата организация си партнира с другите включили се страни.

Резултатите, които успяхме да съберем сочат към една положителна перспектива за развитие у българската младеж. Личат си желанието и интереса към изследваните предмети, както и преследването на професионална реализация след завършване на учебния процес.

За повече информация относно проекта и проучването, моля изберете бутона по-долу:

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.