Новата Еразъм+ програма (2021-2027). По-добра. С повече възможности. За Вас.

Creative People

Щастливи сме да споделим с Вас началото на новата Еразъм+ програма!

През програмния период 2021-2027, ще можете да кандидатствате по нови проекти, да си партнирате с нови страни членки, и най-вече – да придобиете нови знания и опит, като част от европейската инициатива за по-добро бъдеще. А ето и новостите, които нямаме търпение да Ви предложим:

– Бюджета – той е почти двоен, в сравнение с предходния (от 14,7 на 26 милиарда евро),

– По-голям брой участници (от 4 до 10 милиона),

– Мобилност извън Европа – хибрид между физическа и виртуална мобилност,

– Улеснен достъп – по-малко административни процедури; дематериализация на европейските студентски карти,

– Екологията е на преден план – с предимство са организациите, които избират по-екологичен начин на придвижване,

– Възможност за посещение на езикови курсове в чужбина,

– Действия KД1 ще бъдат достъпни и за учителите в предучилищна и детска градина,

– Мобилността на учениците и персонала ще бъде част от KД1, вместо KД2 дейности (по-добри шансове за финансиране),

– Подготвителни посещения преди тези за мобилност,

– Акредитацията по Еразъм+ ще бъде достъпна за училищата и заявлението за участие ще бъде подавано само веднъж. Веднъж приети, училищата ще получават финансиране по време на цялата програма,

– Великобритания вече не е страна партньор.

Нямаме търпение да предприемем това приключение заедно! Очакваме Ви!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.