Какво споделиха с нас учителите по английски

Tutor

Екипът на Хоризонт ПроКонсулт участва в интересно проучване на тема Дигиталните инструменти за преподаване на английски. Като част от проекта Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES) 2020-1-UK01-KA201-078909, бе предоставена анкета с въпроси до всички страни партньори по проекта. 

Тя от своя страна бе изпратена на учители по английски от цялата страна. Обобщените резултати може да прочетете скоро.

Щастливи сме да приветстваме Английска езикова гимназия “Гео Милев”, гр. Бургас в нашето семейство от национални партньори! Тяхното участие значително спомогна изпълнението на проучването!

Ето и някои интересни факти, които Вие, нашите преподаватели, споделихте:

  1. Много от участниците използват онлайн материали, за да подкрепят и разнообразят часовете по английски.
  2. Масово се използват неформални техники за обучение, което предизвиква интереса на учащите.
  3. По време на пандемията, учителите комуникират онлайн с учениците си в социалните мрежи което сближава двете страни.
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.