Дейността по Интелектуален резултат 1. BRAIN

Students Learning

През изминалия месец, екипът на Хоризонт ПроКонсулт проведе интересно проучване, част от проекта BRAIN (BRinging STEM into Active agINg), номер 2020-1-PL01-KA204-08180. То е част от дейността по IO1 (Intellectual Output 1), една от краткосрочните цели на проекта. 

Основната идея в него е всяка страна, участваща в проекта, да проведе академично проучване по определени зададени ключови думи. На края, обобщените резултати биват представени в официалния доклад на проекта.

Българският екип с готовност се потопи в дебрите на академичните справки, Европейските директиви и други официални източници, за да събере необходимата информация за проекта. Резултатите от него очаквайте да бъдат публикувани в сайта на Хоризонт ПроКонсулт, както и профилите ни в социалните мрежи.

Бъдете здрави!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.