Старт на образователната платформа BELLE

Вече е налична платформата BELLE е разработена с цел да се улесни достъпът до възможности за обучение през целия живот за възрастни. Разполага с 6 безплатни модула за обучение на въвеждащо ниво на 7 езика на ЕС.

https://adulteducationonline.eu/

Наличните обучения са полезни и за младежки лидери и младежки работници, които се интересуват от подобни теми.

Не се колебайте и се абонирайте сега, използването на обучителните модули е напълно безплатно.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.