Обучение чрез работа – стартиране на проекта

„Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ стартира през март 2019 г. по програма KA2 Erasmus + с номер: 2018-3-BG01-KA205-060977.

Проектът е сътрудничество между осем държави: България, Испания, Хърватия, Гърция, Кипър, Полша, Италия и Румъния. Основната цел е стратегическо планиране на система за създаване на среда, даваща възможност за обучение на чрез работа в цяла Европа.

Повечето от страните партньори формираха консорциуми и кандидатстваха за финансиране от ЕС за прилагане на международни учебни схеми за работа в чужбина по специалности за ученици от професионалните гимназии.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.