Обучение чрез работа – стартиран уебсайт и публикуван документ за най-добри практики

По проекта „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ бе проведена мобилност в София през февруари 2020 г., в която участваха 24 образователни експерти от 8 държави.

Обсъжданите теми бяха предизвикателствата, пред които се сблъсква секторът за професионално образование и обучение във всяка страна, кои са най-добрите подходи за справяне с тях и значението на подхода за учене, базиран на работа, за осигуряване на качествени кариерни пътеки за младите хора.

В резултат на това събитие, участниците изготвиха документ с най-добри практики. Той съдържа проблемите, пред които е изправена всяка страна, и редица възможни решения. Освен това участниците имаха шанс да обменят идеи и това бе чудесна възможност за създаване на контакти в областта на образованието и обучението за бъдещи сътрудничества.

Документът за най-добри практики е свободно достъпен и може да бъде изтеглен тук.

За повече информация, моля, проверете уеб страницата на проекта www.work-basedlearning.eu

 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.