Среща по проект Work Based Learning в София

wbl_02

   От 4 до 8 юли се състоя среща по проект за международен обмен на добри практики „Work Based Learning – Pathway to youth empowerment“, на която Хоризонт Проконсулт беше домакин. 

   Основната цел на проекта беше да създаде креативна и благоприятна среда за интеркултурен диалог относно професионалното обучение и образование( ПОО/VET) 

Участие взеха 7 национални екипа: Румъния, Полша, Италия, Испания, Португалия, България и Гърция.  През първия ден от срещата всеки един от екипите имаше за задача да представи обобщение на образователната система на национално ниво, както и да опише подхода на институциите, предоставящи професионална квалификация на обучаващите се в гимназии за съответната цел. 

Участниците дискутираха приликите и разликите и засегнаха важни теми за целите и недостатъците на VET сектора.

   Последните 2 дена бяха посветени на  разработване на практически материали, които биха помогнали на учители и ученици по време на мобилности и обучения от подобен тип. Сформираха се 4 екипа, като всеки от тях работи по различна задача, но всички трябваше да изготвят наръчници за подготовка на страните участващи по такъв тип проект- ученици, учители, организации и др.

   Проектната среща завърши с мониторинг на резултатите и оценка, която се случи не само по административен, но и по креативен начин, чрез оставяне на лично послание от всеки участник.

   Ние от Хоризонт Проконсулт сме щастливи, че бяхме домакини на тази изключително ползотворна и успешна транснационална среща!

wbl_01
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.