Проекти

ОТМИНАЛИ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

КРОС-СЕКТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проект ARTEM

Проект:ARTEMНомер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099 Оригинално заглавие:ARTEM Програма:Еразъм+ Описание:Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски…

Прочетете повече за проекта »