Крос-секторно сътрудничество

Отминали и текущи проекти

Хоризонт ПроКонсулт притежава висококачествена експертиза в управлението на проекти относно цялостния проектен цикъл – от началните етапи на проучване на потребностите и развиване на проектното предложение, до структуриране, цялостното осъществяване на дейности до процеса на разпространение на проектните резултати. Всички проекти по които работим са основани на международно сътрудничество и дългогодишни партньорства в европейски държави.

Проектите за сътрудничество са втората важна част от нашата дейност, която приоритизира  създаването на обучителни методологии и образователни ресурси с цел цялостното подобряване на образователната среда на европейско ниво. Обменът на опит и експертиза осъществен чрез крос-секторното сътрудничество с различни организации от чужбина позволява за разширяване на набора от инструменти, подобряващи образователния процес спрямо целевата група.

По-долу са нашите текущи и завършени проекти, описани с цели и резултати.

Абонирайте се за нашия бюлетин